วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การ Config QuickConnect เพื่อ Access Synology NAS จากภายนอก (Internet)

ในกรณีที่เราต้องการใช้งาน Synology NAS จากภายนอกบ้าน หรือ ภายนอกองค์กร ที่เราได้ทำการติดตั้ง Synology NAS ไว้ ทางหนึ่งที่เราสามารถทำได้ คือการใช้งานผ่าน QuickConnect

โดย QuickConnect เป็น Service จาก Synology ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ Config เครื่อง Synology NAS ให้ใช้งานผ่าน Internet ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ซึ่งการทำงานของ QuickConnect ดังกล่าว จะเป็นการทำงานผ่าน QuickConnect Server และ Synology Relay Server (รายละเอียดเพิ่มเติม QuickConnect White Paper)

Supported Services

Services ต่างๆที่รองรับการทำงานผ่าน QuickConnect มีดังนี้

QuickConnect Web Portal
PC utilities and mobile applications
DSM native services
• DiskStation Manager
• Photo Station
• Application Portal
• File Station
• Audio Station
• Download Station
• Note Station
• Surveillance Station
• Video Station
• Drive PC client
• DS audio
• DS cloud
• DS cam
• DS download
• DS file
• DS finder
• DS note
• DS photo
• DS video
• MailPlus
• Chat
• Moments
• VPN Plus
• File sharing
• CMS

ขั้นตอนการ Config QuickConnect สามารถทำได้ดังนี้

1. ทำการ Login เข้ามาเข้าสู่ระบบ Synology DiskStation Manager (DSM) โดยสิทธิ์ของ User จะต้องอยู่ในกลุ่มของ Admin และคลิก Control Panel


2. คลิกที่ External Access


3. คลิก Enable QuickConnect


4. คลิกที่ Sing In เพื่อทำการ Login เข้าระบบของ Synology Account


5. หากยังไม่ได้สมัคร Synology Account ให้ทำการสมัคร Account ก่อน โดยคลิก Create a Synology Account


6. ทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ และทำตามขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์


7. หลังจากสมัคร Synology Account เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการ Longin เข้าสู่ระบบ Synology Account และคลิก Enable QuickConnect

8. ป้อนชื่อ QuickConnect ID ตามที่เราต้องการ และคลิก Apply ด้านล่าง โดยสังเกตว่า ชื่อ จะต้องไม่เคยใช้มาก่อน หรือ ไม่เหมือนกับคนอื่นๆภายในระบบ Synology Account
9. Advanced Settings จะเป็นการกำหนดค่าต่างๆเพิ่มเติมในส่วนของ Services และ Permission สำหรับใช้งาน Application โดยปกติแล้วจะ Enable ทั้งหมด10. หลังจากที่ Setup QuickConnect เสร็จเรียบร้อยแล้วจะพบกับ Link การใช้งานดังรูป


11. เราสามารถ Copy Link นี้ไปใช้งานบน Web Browser ได้ โดยพิมพ์ http://QuickConnect.to/ แล้วตามด้วยชื่อ QuickConnect ID ที่เราตั้งขึ้น เช่น http://QuickConnect.to/NSQConnect918

หากใช้งานผ่าน Mobile Application ก็สามารถป้อนชื่อ QuickConnect ID ได้เลย


12 . ในกรณีที่เราต้องการย้ายเครื่อง หรือ ลบเครื่องนั้นๆ ออกจาก Quick Connect เราสามารถจัดการเครื่อง Synology NAS ได้จากส่วนของ Synology Account โดย Login เข้าไปจัดการได้ที่ https://account.synology.com/


วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การ Update DSM จาก 6.x เป็น 7.0

1. ทำการ Login เข้ามาเข้าสู่ระบบ Synology DiskStation Manager (DSM) โดยสิทธิ์ของ User จะต้องอยู่ในกลุ่มของ Admin และคลิก Control Panel


2. คลิก Update & Restore


3. Tab DSM Update คลิก Download DSM7.0 ทางด้านล่าง


4. (1) อ่านเงื่อนไขต่างๆ และคลิก I understand and agree to update the system
     (2) คลิก Next


5. คลิก Yes เพื่อเริ่มติดตั้ง DSM 7.0


6. ในระหว่างนี้ระบบจะทำการติดตั้งและ Restart เครื่อง รอจนกว่าการ Update DSM7.0 จะเสร็จสมบูรณ์


7. เมื่อ Update DSM7.0 แล้วจะปรากฏหน้าการ Login เข้าสู่ระบบเป็นรูปแบบใหม่

8. เมื่อ Login เข้ามาแล้ว จะพบกับหน้าจอ Interface ใหม่ทั้งหมด ของระบบปฏิบัติการ DSM7.0


การ Config IP Address, Default Gateway และ DNS

1. ทำการ Login เข้ามาเข้าสู่ระบบ Synology DiskStation Manager (DSM) โดยสิทธิ์ของ User จะต้องอยู่ในกลุ่มของ Admin


2. คลิกเลือก Control Panel


3. คลิก Network


4. คลิก Tab Network Interface

5. ที่ Tab Network Interface เราจะมองเห็น Interface ในการเชื่อมต่อทั้งหมด ในกรณีนี้เราจะ Focus ที่ Port LAN ที่เราต้องการแก้ไข IP Address (จำนวน Port LAN จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โดยตัวอย่างนี้จะมี Port LAN เพียง 2 Port) คือ LAN 1 และ LAN 2


6. เราสามารถคลิกที่ลูกศรทางด้านขวามือ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละ Port ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1) Static IP หมายความว่า Port นี้ ได้ทำการกำหนดหมายเลข IP แบบ Manual เอง

6.2) DHCP หมายความว่า Port นี้อนุญาตให้ใช้หมายเลข IP ที่ได้รับมาจาก Router โดยอัตโนมัติ

6.3) IP address หมายถึง ชุดตัวเลขที่ได้รับมาจาก Router โดยอัตโนมัติ หรือ เรามารถกำหนดได้เอง ซึ่งเปรียบเสมือน เลขที่บ้าน ของอุปกรณ์แต่ละตัว โดยที่ 3 ชุดหน้า "จะต้องเหมือนกัน" Computer และ อุปกรณ์อื่นๆในเครือข่ายจึงจะสามารถติดต่อกันได้ และเลขชุดหลังจะต้องไม่เหมือนกัน จึงจะสามารถระบุได้ว่า หมายเลขนี้คืออุปกรณ์ใดในเครือข่าย

6.4) Subnet mask ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดในส่วนนี้ แต่ขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ การแบ่งกลุ่ม IP Address ออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ง่ายในการจัดการ โดยในการกำหนด Subnet mask นั้น หากต้องการให้อุปกรณ์ในเครือข่ายสามารถติดต่อกันได้ ก็จะต้องกำหนดค่าให้เหมือนกัน

6.5) IPv6 เป็นมาตรฐาน IP แบบใหม่ที่ IP Address เป็นเลขฐาน 16 ซึ่งชออนุญาตไม่ลงรายละเอียดในส่วนนี้7. ในตัวอย่างนี้ เราจะทำการกำหนดค่า IP Address ของ LAN 2 สามารถทำได้โดย
(1) คลิกเลือกที่ LAN 2
(2) คลิกที่ปุ่ม Edit


8. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เราทำการแก้ไข ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ IPv4 ซึ่งค่าปัจจุบันจะถูกกำหนดให้รับค่า IP Address มาจาก Router (DHCP)


9. เลือกที่ Option User manual configuration


10. ทำการกำหนดค่าต่างๆ ให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันของ Network ดังนี้

10.1) IP address จะต้องกำหนดให้ตัวเลข 3 ชุดหน้าเหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆในเครือข่าย และ เลขชุดหลังจะต้องไม่ซ้ำกัน เช่น 192.168.1.88

10.2) Subnet mask จะต้องกำหนดให้เหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆในเครือข่าย เช่น 255.255.255.0

10.3) Gateway ปกติจะกำหนดเป็น IP address ของ Router (192.168.1.1) หากในกรณีที่มี Gateway แยก ให้ใช้ IP address ของ Gateway นั้นๆ

10.4) DNS server ปกติจะกำหนดเป็น IP address ของ Router (192.168.1.1) หากในกรณีที่มี DNS server แยก ให้ใช้ IP address ของ DNS server นั้นๆ

10.5) คลิก OK11.เมื่อกลับมาดูรายละเอียดของ LAN 2 อีกครั้ง จะพบว่าจะ Connected เป็น Static IP โดย IP address และ Subnet mask จะเป็นค่าใหม่ตามที่เรากำหนดหมายเหตุ
ในกรณีที่มีจำนวน Port LAN มากกว่า 1 Port การกำหนด IP Address ของแต่ละ Port เลขชุดสุดท้ายจะต้อง ไม่ซ้ำกัน

การ Create Share Folder และการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

1. ทำการ Login เข้ามาเข้าสู่ระบบ Synology DiskStation Manager (DSM) และ คลิก Control Panel


2. คลิก Shared Folder


3. คลิก Create และ Create Shared Folder


4. ใน Wizard ของการ Create Share Folder จะมีช่องเพื่อให้กรอกรายละเอียดของ Name, Description, Location ที่ต้องการ Create Share Folder และมี Option ต่างๆให้เลือกคือ
- ต้องการซ่อน Share Folder นี้ในส่วนของ My Network Places หรือไม่
- ต้องการซ่อน Sub-Folder และ File ต่างๆจาก User ที่ไม่มี Permissions หรือไม่
- เปิดการใช้งานในส่วนของ Recycle Bin หรือไม่ และการเข้าถึง Recycle Bin จะต้องเป็นเฉพาะ Administrator หรือไม่


5. ในขั้นตอนนี้ระบบจะถามว่า ต้องการที่จะ Encrypt Folder นี้หรือไม่ หากต้องการ Encrypt Folder นี้ต้องทำการกำหนดในส่วนของ Encryption Key


6. ในขั้นตอนนี้ระบบจะถามว่า ต้องการที่จะ Enable Data Checksum กับ กำหนด Quota ของ Share Folder หรือไม่


7. หากต้องการกำหนด Quota ของ Share Folder ให้คลิก Enable Shared folder quota แล้วกำหนด Quota ตามต้องการแล้วคลิก Next


8. ตรวจสอบความถูกต้องในการตั้งค่าต่างๆ แล้วคลิก Next

9. ทำการกำหนด Permission ของ User ที่ต้องการให้สามารถเข้าถึง Share Folder นี้ โดยมี Permission ต่างๆคือ No Access, Read/Write, Read Only และ Custom แล้วคลิก Apply

10. รอจนการ Create Share Folder จะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ Properties ของ Share Folder ได้โดยการคลิกลูกศรทางด้านขวามือ

การ Create User Group

1. ทำการ Login เข้ามาเข้าสู่ระบบ Synology DiskStation Manager (DSM)


2. คลิก Control Panel


3. คลิก User & Group

4. ที่ Tab User คลิก Create จะปรากฏหน้าจอ Wizard ขึ้นมา


5. กำหนด Group Name ที่ต้องการ แล้วคลิก Next


6. ทำการกำหนดว่า ต้องการให้ User ใด อยู่ใน User Group นี้บ้าง และคลิก Next

7. ทำการกำหนดสิทธ์ ว่า User Group นี้สามารถเข้าถึง Share Folder ใดได้บ้าง และมีระดับการเข้าถึงได้แค่ไหน

8. ในกรณีตัวอย่าง หากต้องการให้เข้าถึงได้ทุก Folder และสามารถแก้ไข File ได้ให้เลือก Read/Write และคลิก Next


9. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนด Quota ของ Group ว่าจะ Limit พื้นที่ในการใช้งานเท่าไหร่ เช่น กี่ GB, TB


10. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดว่าจะให้ User Group นี้ใช้งาน Application ไหนได้บ้าง

11. กำหนด Speed Limit ในส่วนของ Upload/Download ของ Services ต่างๆ และ คลิก Next


12. ตรวจสอบความถูกต้องในการตั้งค่าต่างๆ แล้วคลิก Done

13. รอจนกว่าการ Create Group เสร็จสมบูรณ์