วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การ Config QuickConnect เพื่อ Access Synology NAS จากภายนอก (Internet)

ในกรณีที่เราต้องการใช้งาน Synology NAS จากภายนอกบ้าน หรือ ภายนอกองค์กร ที่เราได้ทำการติดตั้ง Synology NAS ไว้ ทางหนึ่งที่เราสามารถทำได้ คือการใช้งานผ่าน QuickConnect

โดย QuickConnect เป็น Service จาก Synology ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ Config เครื่อง Synology NAS ให้ใช้งานผ่าน Internet ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ซึ่งการทำงานของ QuickConnect ดังกล่าว จะเป็นการทำงานผ่าน QuickConnect Server และ Synology Relay Server (รายละเอียดเพิ่มเติม QuickConnect White Paper)

Supported Services

Services ต่างๆที่รองรับการทำงานผ่าน QuickConnect มีดังนี้

QuickConnect Web Portal
PC utilities and mobile applications
DSM native services
• DiskStation Manager
• Photo Station
• Application Portal
• File Station
• Audio Station
• Download Station
• Note Station
• Surveillance Station
• Video Station
• Drive PC client
• DS audio
• DS cloud
• DS cam
• DS download
• DS file
• DS finder
• DS note
• DS photo
• DS video
• MailPlus
• Chat
• Moments
• VPN Plus
• File sharing
• CMS

ขั้นตอนการ Config QuickConnect สามารถทำได้ดังนี้

1. ทำการ Login เข้ามาเข้าสู่ระบบ Synology DiskStation Manager (DSM) โดยสิทธิ์ของ User จะต้องอยู่ในกลุ่มของ Admin และคลิก Control Panel


2. คลิกที่ External Access


3. คลิก Enable QuickConnect


4. คลิกที่ Sing In เพื่อทำการ Login เข้าระบบของ Synology Account


5. หากยังไม่ได้สมัคร Synology Account ให้ทำการสมัคร Account ก่อน โดยคลิก Create a Synology Account


6. ทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ และทำตามขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์


7. หลังจากสมัคร Synology Account เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการ Longin เข้าสู่ระบบ Synology Account และคลิก Enable QuickConnect

8. ป้อนชื่อ QuickConnect ID ตามที่เราต้องการ และคลิก Apply ด้านล่าง โดยสังเกตว่า ชื่อ จะต้องไม่เคยใช้มาก่อน หรือ ไม่เหมือนกับคนอื่นๆภายในระบบ Synology Account
9. Advanced Settings จะเป็นการกำหนดค่าต่างๆเพิ่มเติมในส่วนของ Services และ Permission สำหรับใช้งาน Application โดยปกติแล้วจะ Enable ทั้งหมด10. หลังจากที่ Setup QuickConnect เสร็จเรียบร้อยแล้วจะพบกับ Link การใช้งานดังรูป


11. เราสามารถ Copy Link นี้ไปใช้งานบน Web Browser ได้ โดยพิมพ์ http://QuickConnect.to/ แล้วตามด้วยชื่อ QuickConnect ID ที่เราตั้งขึ้น เช่น http://QuickConnect.to/NSQConnect918

หากใช้งานผ่าน Mobile Application ก็สามารถป้อนชื่อ QuickConnect ID ได้เลย


12 . ในกรณีที่เราต้องการย้ายเครื่อง หรือ ลบเครื่องนั้นๆ ออกจาก Quick Connect เราสามารถจัดการเครื่อง Synology NAS ได้จากส่วนของ Synology Account โดย Login เข้าไปจัดการได้ที่ https://account.synology.com/