วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การ Create User Group

1. ทำการ Login เข้ามาเข้าสู่ระบบ Synology DiskStation Manager (DSM)


2. คลิก Control Panel


3. คลิก User & Group

4. ที่ Tab User คลิก Create จะปรากฏหน้าจอ Wizard ขึ้นมา


5. กำหนด Group Name ที่ต้องการ แล้วคลิก Next


6. ทำการกำหนดว่า ต้องการให้ User ใด อยู่ใน User Group นี้บ้าง และคลิก Next

7. ทำการกำหนดสิทธ์ ว่า User Group นี้สามารถเข้าถึง Share Folder ใดได้บ้าง และมีระดับการเข้าถึงได้แค่ไหน

8. ในกรณีตัวอย่าง หากต้องการให้เข้าถึงได้ทุก Folder และสามารถแก้ไข File ได้ให้เลือก Read/Write และคลิก Next


9. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนด Quota ของ Group ว่าจะ Limit พื้นที่ในการใช้งานเท่าไหร่ เช่น กี่ GB, TB


10. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดว่าจะให้ User Group นี้ใช้งาน Application ไหนได้บ้าง

11. กำหนด Speed Limit ในส่วนของ Upload/Download ของ Services ต่างๆ และ คลิก Next


12. ตรวจสอบความถูกต้องในการตั้งค่าต่างๆ แล้วคลิก Done

13. รอจนกว่าการ Create Group เสร็จสมบูรณ์