วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การ Create User

1. ทำการ Login เข้ามาเข้าสู่ระบบ Synology DiskStation Manager (DSM)


2. คลิก Control Panel


3. คลิก User & Group


4. ที่ Tab User คลิก Create จะปรากฏหน้าจอ Wizard ขึ้นมา


5. ทำการกำหนด Name, Description, Email, Password, Confirm Password ตามต้องการ ทั้งนี้ในช่องที่มีสัญลักษณ์ * (สีแดง) จะเว้นว่างไม่ได้
     ในส่วน Option ทางด้านล่างจะเป็น Option ที่บอกว่าหลังจาก Create User ขึ้นมาแล้วต้องการที่จะส่ง Email ไปให้ User คนนั้นๆหรือไม่ แล้วทำการคลิก Next


6. เลือกว่า User ที่ Create ขึ้นมานี้จะให้อยู่ใน Group ไหน ทำการเลือก Group ที่ต้องการ (เพิ่มเติมจากส่วนของ Users ที่เป็น System default group) แล้วคลิก Next


7. กำหนดหรือตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของ Folder Permissions ต่างๆตามต้องการ หลังจากนั้นคลิก Next


8. สามารถกำหนด Quota ของ User นี้ได้ หากไม่ต้องการกำหนด จะ Default ตาม Group Quota หลังจากนั้นคลิก Next


9. กำหนดหรือตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของ Application Permissions ต่างๆตามต้องการ หลังจากนั้นคลิก Next


10. กำหนด Speed Limit ในส่วนของ Upload/Download ของ Services ต่างๆ และ คลิก Next


11. ตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ หลังจากนั้นคลิก Done


12. รอจนกว่าการ Create User เสร็จสมบูรณ์