วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การ Create Share Folder และการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

1. ทำการ Login เข้ามาเข้าสู่ระบบ Synology DiskStation Manager (DSM) และ คลิก Control Panel


2. คลิก Shared Folder


3. คลิก Create และ Create Shared Folder


4. ใน Wizard ของการ Create Share Folder จะมีช่องเพื่อให้กรอกรายละเอียดของ Name, Description, Location ที่ต้องการ Create Share Folder และมี Option ต่างๆให้เลือกคือ
- ต้องการซ่อน Share Folder นี้ในส่วนของ My Network Places หรือไม่
- ต้องการซ่อน Sub-Folder และ File ต่างๆจาก User ที่ไม่มี Permissions หรือไม่
- เปิดการใช้งานในส่วนของ Recycle Bin หรือไม่ และการเข้าถึง Recycle Bin จะต้องเป็นเฉพาะ Administrator หรือไม่


5. ในขั้นตอนนี้ระบบจะถามว่า ต้องการที่จะ Encrypt Folder นี้หรือไม่ หากต้องการ Encrypt Folder นี้ต้องทำการกำหนดในส่วนของ Encryption Key


6. ในขั้นตอนนี้ระบบจะถามว่า ต้องการที่จะ Enable Data Checksum กับ กำหนด Quota ของ Share Folder หรือไม่


7. หากต้องการกำหนด Quota ของ Share Folder ให้คลิก Enable Shared folder quota แล้วกำหนด Quota ตามต้องการแล้วคลิก Next


8. ตรวจสอบความถูกต้องในการตั้งค่าต่างๆ แล้วคลิก Next

9. ทำการกำหนด Permission ของ User ที่ต้องการให้สามารถเข้าถึง Share Folder นี้ โดยมี Permission ต่างๆคือ No Access, Read/Write, Read Only และ Custom แล้วคลิก Apply

10. รอจนการ Create Share Folder จะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ Properties ของ Share Folder ได้โดยการคลิกลูกศรทางด้านขวามือ