วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิธีการ Setup และ Update Firmware


     Firmware ของ Synology นั้นมีชื่อเรียกว่า Disk Station Management หรือ DSM ซึ่ง Firmware นั้นก็คือระบบปฏิบัติการของ Synology NAS เปรียบเสมือนระบบปฏิบัติการ Window ที่เราคุ้นเลยกันดีนั่นเอง ซึ่งก่อนที่จะทำการ Setup Firmware นั้นลำดับแรกจะต้องทำการติดตั้ง Program Synology Assistant เพื่อใช้ในการ Manage และค้นหา IP Address อุปกรณ์ของ Synology NAS ในเครือข่าย โดย Synology Assistant จะทำการ List IP Address ที่อยู่ในเครือข่ายทั้งหมดออกมา

     Synology Assistant สามารถ Download ได้ที่ Website https://www.synology.com --> Support --> Download Center แล้วเลือก Download จากรุ่นที่ต้องการใช้งาน

1. เปิด Program Synology Assistant ขึ้นมาหลังจากนั้น ทำการ Click ขวาที่ NAS หรือ IP Address ที่ต้องการ, เลือก Connect


2. Welcome page คลิก Set up


3. ในการ Setup Firmware ของ Synology นั้นสามารถทำได้ 2 วิธีคือ Manual Install (Offline) และ Online Install ซึ่งการ Install แบบ Manual Install ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการเตรียม pat file (.pat) ของรุ่นที่ต้องการไว้ในเครื่อง โดยวิธีการ Install แบบ Manual จะสามารถทำการ Install Firmware ได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ Internet
ส่วนการ Install แบบ Online คือเลือก Install the lasted DSM จะเป็นการ Install โดย Program จะไปทำการ Download DSM เวอร์ชั่นล่าสุดลงมาติดตั้งที่เครื่อง
    ในส่วนของ pat file สามารถทำการ Download ได้จาก Website Synology’s Download Center


4. หลังจากทำการเลือก pat file แล้วคลิก Install Now จะมี Dialog blog ขึ้นมา เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบในระหว่าการ Install


5. คลิก Check Box เพื่อยอมรับเงื่อนไข หลังจากนั้นคลิก OK เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง Firmware


6. รอจนกระทั่งการ Install Firmware (DSM) เสร็จสมบูรณ์


7. ขั้นตอนต่อไปจะเป็น Wizard เพื่อทำการ Setup Server name และ User Admin


8. ระบุชื่อ Server name, User Admin และ Password ที่ต้องการ หลังจากนั้นคลิก Next


9. DSM Update Settings เลือก Install the latest version automatically (recommended) และคลิก Next


10. You Are All Set! คลิก Go


11. เมื่อทำการ Install Firmware เสร็จเรียบร้อยแล้ว Synology NAS จะทำการ Restart โดยอัตโนมัติ และเข้าสู่หน้า Login เพื่อเข้าไปทำการ Config ค่าต่างๆของ Synology NAS เช่น DSM Update, IP Address, User และ Share Folder


12. หลังจากที่ได้ทำการ Login เข้ามาจะพบกับ Icon Package Center, Control Panel, File Station, DSM Help และส่วนของ System Health ที่แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
สังเกตว่าที่ Icon Control Panel จะมี Alert เลข 1 สีแดงเล็กๆ ปรากฏอยู่ ให้ทำการคลิกที่ Icon Control Panel


13. ภายใต้ Control Panel จะมีส่วนของการ Manage ส่วนอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะส่วนของ Update & Restore ในส่วนของ Update DSM เท่านั้น โดยทำการคลิกที่ Icon Update & Restore


14. ระบบกำลังตรวจสอบ DSM Version ล่าสุด


15. หลังจากที่ระบบได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า มี DSM Version ใหม่ปรากฏอยู่ให้ทำการคลิกที่ Download


16. รอจนกว่าการ Download จะเสร็จสมบูรณ์


17. คลิก Update Now


18. ระบบจะทำการ Update DSM และแสดงสถานะของการ Update DSM


19. หลังจาการ Update DSM แล้ว ระบบจะทำการ Restart 1 ครั้ง เพียงเท่านี้ก็เป็นการ Update DSM เสร็จสมบูรณ์ และกลับมาที่หน้า Login