วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

DiskStation Manager (DSM)

      DiskStation Manager (DSM) คือ Operating System (OS) ของ Synology NAS ซึ่งมีลักษณะเป็น web-based ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการเกี่ยวกับ documents, photos, music, videos และอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อมายัง Synology NAS นอกจากนั้น DiskStation Manager ยังได้ Offers ในส่วนของ applications และการบริการต่างๆสำหรับ Home Entertainment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย