วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทำความรู้จักกับ Synology Assistant          Synology Assistant คือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับ Synology DiskStation(s) ใน Local Area Network (LAN) ในกรณีที่มี Synology NAS ทำงานพร้อมกันหลายๆเครื่องภายใน LAN ซึ่ง Synology Assistant ช่วยให้คุณสามารถ Install DSM, Share Printer, Set up WOL และ upload photos ได้

Management
ใน Tab ของ Management คุณสามารถทำรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • Search DiskStation(s) in LAN
  • Connect to a DiskStation
  • Map Drive
  • Set up WOL
  • Search DiskStation(s) in LAN
การ update รายการ DiskStation(s) สามารถทำได้โดยการคลิก Search
Connect to a DiskStation
ใน Synology Assistant คุณสามารถ connect ไปยัง DiskStation ของคุณได้โดยการเลือก DiskStation ในรายการแล้ว Double-click Connect   หากมีการ Setup DiskStation เรียบร้อยแล้ว Synology Assistant จะเปิด default browser ขึ้นมาและเรียกหน้า DiskStation Manager login page.
Map Drive
ช่วยให้คุณสามารถทำการ Map shared folder ใน network drive และเข้าถึง internal drive จากภายใน local computer ของคุณ
Set Up WOL (Wake on LAN)
ช่วยให้คุณสามารถ set up WOL เพื่อกำหนด wake up DiskStation ได้ สามารถทำได้โดยการเลือก DiskStation จาก server list และคลิก Set Up WOL หลังจากนั้นทำตามขั้นตอน Setup Wizard จนกว่าการ setup เสร็จสมบูรณ์


วิธีการ Download Synology Assistant
1. ทำการเปิด Web Browser แล้วไปที่ https://www.synology.com/en-us/support/download
2. เลือก Menu Support แล้วเลือก Download Center


3. เลือกรุ่น Synology ที่ใช้


4. เลือก Download (.exe) สำหรับ OS ของคุณ


5. ทำการ Setup Synology Assistant ตามขั้นตอนของ Setup Wizard