วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การ Create iSCSI LUN และ iSCSI Target

1. ทำการ Login เข้ามายังส่วนของการ Synology Management แล้วทำการคลิกที่ File Station


2. คลิกที่ Main Menu Icon ด้านบนซ้าย


3. คลิกเลือก Storage Manager


4. คลิกเลือก Menu iSCSI LUN ทางด้านซ้าย


5. คลิกที่ปุ่ม Create ทางด้านบน หลังจากนั้นจะพบกับส่วนของ iSCSI LUN Crateion Wizard ให้ทำการเลือก iSCSI LUN (Regular Files) แล้วคลิก Next


6. กำหนดส่วนของ iSCSI LUN Properties ซึ่งได้แก่ iSCSI Name, Location


7. เลือกค่าของ Advanced LUN allocation unit size ว่าต้องการใช้สำหรับ Windows หรือ VMWare 


8. กำหนดขนาดของ Capacity ที่ต้องการสร้าง iSCSI LUN ซึ่งจะมีหน่วยเป็น GB หลังจากนั้นคลิก Next


9. หลักจากที่ได้ทำการ Create iSCSI LUN เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ Create iSCSI target ซึ่งจะเป็น Connection String ที่ใช้ในการ Mapping ระหว่างเครื่อง Computer และ Synology NAS

กำหนดในส่วนของ iSCSI target Name แล้วคลิก Next


10. ทำการตรวจสอบความถูกต้องของ Config ต่างๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ หากค่าต่างๆถูกต้องแล้วคลิก Apply


11. รอจนกระทั่งการ Create iSCSI LUN และ iSCSI target เสร็จสมบูรณ์


12. คลิกที่ Menu iSCSI Target เพื่อดูรายละเอียดต่างๆ