วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การจัดการเครือข่าย

1. ทำการ Login เข้าหน้าการจัดการของ NAS Buffalo

2. เลือกที่ Menu “เครือข่าย” หลังจากนั้นเลือกเมนูย่อย ที่ต้องการจัดการจากทางด้านขวา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ IP Address, Group / Domain, การทำพอร์ตทรังกิ้ง, ข้อจำกัดพอร์ตบริการ, SNMP และการทดสอบการเชื่อมต่อ โดยสามารถทำการจัดการผ่าน Wizard ที่ Buffalo ได้จัดเตรียมไว้ให้

3. ตัวอย่างการจัดการเกี่ยวกับเครือข่าย ให้คลิกเลือกเมนูย่อย “ที่อยู่ IP (IP Address)” ซึ่งเมนูนี้จะใช้ในการจัดการ IP Address, Subnet mask และรายละเอียดต่างๆของอินเทอร์เฟซ

4.  การกำหนด/ Fix IP Address สามารถทำได้โดยการคลิกเลือกที่ อินเทอร์เฟซ พอร์ทแลนที่ต้องการตั้งค่า ซึ่งค่า Default จะกำหนดเป็น DHCP

5. การ Fix IP Address สามารถทำได้โดยการเลือกที่ ปิดการใช้งาน DHCP หลังจากนั้นทำการกำหนด IP Address และ Subnet mask ตามต้องการ นอกจากนั้นหน้าเมนูการจัดการนี้ยังสามารถทำการกำหนดค่าของ Wake on LAN ได้อีกด้วย