วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การจัดการไดรฟ์

1. ทำการ Login เข้าหน้าการจัดการของ NAS Buffalo

2. เลือกที่ Menu “ไดรฟ์” หลังจากนั้นเลือกเมนูย่อย ที่ต้องการจัดการจากทางด้านขวา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการไดรฟ์, ดิสก์ USB, RAID, การสแกน RAID, LVM และการจัดการเกี่ยวกับ iSCSI โดยสามารถทำการจัดการผ่าน Wizard ที่ Buffalo ได้จัดเตรียมไว้ให้

3. ตัวอย่างการจัดการเกี่ยวกับไดรฟ์ ให้คลิกเลือกเมนูย่อยของ “ไดรฟ์” ซึ่งเมนูนี้จะใช้ในการจัดการดิสก์ต่างๆ รวมถึงแสดงสถานะการทำงานและขนาดของ Hard disk แต่ละตัวด้วย

4.  เราสามารถทำการตรวจสอบและจัดการ RAID Array ได้ดังรูป

5. เราสามารถจัดการไดรฟ์ผ่านการดูแลอย่างง่ายได้ โดยเลือกที่เมนู “การตั้งค่า RAID”

6. เลือกประเภทของ RAID ที่ต้องการซึ่งสามารถทำได้ผ่านส่วนของ Wizard