วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การสำรองข้อมูล

1. ทำการ Login เข้าหน้าการจัดการของ NAS Buffalo

2. เลือกที่ Menu “การสำรองข้อมูล” หลังจากนั้นเลือกเมนูย่อย ที่ต้องการจัดการจากทางด้านขวา ไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูล, การจำลองแบบ, การย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด, Time machine, การคัดลอกโดยตรง โดยสามารถทำการจัดการผ่าน Wizard ที่ Buffalo ได้จัดเตรียมไว้ให้

3. ตัวอย่างการสำรองข้อมูล ให้คลิกเลือกเมนูย่อย “การสำรองข้อมูล” หลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการเปิดหน้าต่างรายการสำรองข้อมูลขึ้นมา ซึ่งสามารถสร้างงาน (Task) ใหม่ขึ้นมาได้ โดยทำการคลิกที่ปุ่ม “สร้างงานใหม่”

4.  หลังจากนั้นทำการกำหนดชื่องาน (Task) ที่ต้องการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการสำรองข้อมูล (Backup) แล้วคลิก OK เพื่อทำการสร้างงานสำหรับการสำรองข้อมูล

5. เราสามารถจัดการการสำรองข้อมูลผ่านการดูแลอย่างง่ายได้ โดยเลือกที่เมนู “การสำรองข้อมูล”

6. กำหนดรายละเอียดของการสำรองข้อมูลผ่านส่วนของ Wizard