วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การจัดการด้านอื่นๆ

1. ทำการ Login เข้าหน้าการจัดการของ NAS Buffalo


2. การจัดการ “บริการ” เป็นการตั้งค่าการใช้งานในส่วนของการให้บริการต่างๆ เช่น Server DLNA, iTunes, Squeezebox, Print Server, Web Server และ MySQL Server


3. การจัดการ “การสนับสนุนบริการบนเว็บ” เป็นการตั้งค่าการใช้งานในส่วนของสนับสนุนบริการบนเว็บต่างๆ เช่น WebAccess Remote และจัดการเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์


4. การจัดการ “แอพพลิเคชั่น” เป็นการตั้งค่าการใช้งานในส่วนของแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Bit Torrent, TeraSearch, กล้องวงจรปิด และโปรแกรมป้องกันไวรัส


5. เมนู “การจัดการ” เป็นการตั้งค่าการใช้งานในส่วนของการจัดการต่างๆของ NAS Buffalo เช่น ชื่อ/เวลา/ภาษา ของเครื่อง, การแจ้งเตือนทางอีเมล, การบันทึกปฏิบัตการ, การตั้งเวลาโหมด Sleep, การ Sync UPS, การคืนค่า/ฟอร์แมต, การปรับปรุง, SSL และการตั้งค่าการแจ้งเตือน