วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การ Backup และ Restore System Setting

การ Backup System Setting เป็นการ Backup Configuration ต่างๆที่เราได้ทำการ Config ไว้บนอุปกรณ์ QNAP NAS ซึ่งจะเป็นลักษณะของการ Export File Configuration ออกมาแล้วเก็บไว้บน Backup Drive หรือ แม้กระทั่งบน Computer ของเราเอง เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น กรณีลบ User ออกจากระบบโดยไม่ตั้งใจ หรือ ป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับ Network Configuration เป็นต้น ซึ่งการ Backup และการ Restore System Setting นี้ จะ ไม่มีผลกระทบ ต่อข้อมูลต่างๆที่ได้เก็บไว้บนอุปกรณ์ QNAP NAS

วิธีการ Backup System Setting มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทำการ Login เข้าสู่ QNAP NAS ซึ่งจะต้องเป็น User ที่อยู่ใน Group ของ Administrator
2. Click เลือกที่ Control Panel


3. Click เลือกที่ Backup/Restore


4. Tab Menu ด้านบนขวา เลือก Backup/Restore Setting แล้ว Click ที่ปุ่ม Backup เพื่อทำการ Export Configuration File จาก QNAP NAS ออกมา ซึ่งจะประกอบไปด้วย User Account, Server Name, Network Setting และค่า Configuration อื่นๆ โดยจะ Default Download ลงมาที่เครื่อง Computer ของเรา
5. File ที่ Export ออกมานั้นจะมีชื่อว่า backupdata_[date].bin


6. นำ File ที่ Export ออกมาได้นั้น ไปเก็บไวยังพื้นที่ๆได้เตรียมไว้ ซึ่งควรจะทำการ Backup ทุกๆครั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข System Configuration ต่างๆ

วิธีการ Restore System Setting มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทำการ Login เข้าสู่ QNAP NAS เลือกที่ Control Panel และ Tab Backup/Restore Setting
2. ในส่วนของ Restore System Setting Click Browse


3. เลือก File Configuration ที่เราได้ทำการ Backup ไว้แล้ว Click Open


4. Click ที่ปุ่ม Restore เพื่อเริ่มทำการ Restore Configuration ต่างๆ


5. Click “Yes” เพื่อทำการ Confirm การ Restore Configuration


6. รอจนกว่าการ Restore จะเสร็จสมบูรณ์


7. หลังจากทำการ Restore Configuration แล้ว ให้ Click “Yes” เพื่อทำการ Restart QNAP NAS เพื่อให้การ Restore System Configuration เสร็จสมบูรณ์