วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

การ Create User และ Group User

1. ทำการ Login เข้าสู่ NAS Management แล้วคลิกที่ Icon Users


2. เลือก Dropdown Create a User


3. ป้อน Username, Password, เบอร์โทรศัพท์, Email หรือสามารถเพิ่มรูป Profile ได้


4. ในกรณีที่มีการเตรียม User Group ไว้แล้ว สามารถ Assign Group ให้กับ User ได้โดยคลิกที่ด้านขวา แล้ว Check box เลือก Group ที่ต้องการ


5. สามารถทำการ Assign Share Folder ให้กับ User นั้นๆได้ โดยเลือกที่ Share Folder Permission ทางด้านขวา โดยสามารถกำหนดได้ว่าเป็น Read Only, Read/Write หรือ Permission Deny


6. สามารถกำหนด Application Privilege หรือกำหนดได้ว่า ต้องการให้ User นี้สามารถใช้งาน Application ใดได้บ้างเช่น FTP Service เป็นต้น


7. หลังจากที่กำหนดรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Create ทางด้านล่าง เพื่อทำการ Create User ที่ต้องการ โดยส่วนของ Action จะแสดงสัญลักษณ์ของสิทธิ์ต่างๆที่ได้ Assign ไว้


การ Create User Group


1. เลือก User Groups จาก Menu ทางด้านซ้ายมือ แล้วเลือกคลิกที่ปุ่ม Create


2. กำหนด User Group Name และ Description


3. ส่วนของ Assign user to this group จะเป็นการกำหนดว่า ต้องการให้ User ใดบ้างที่มีอยู่ในระบบ ให้อยู่ใน Group นี้


4. ทำการคลิกที่ปุ่ม Create เพื่อทำการ Create User Group ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการ Create ขึ้นมาแล้วสามารถเพิ่ม/แก้ไข User ต่างๆได้จาก icon ใน Action