วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

การ Create iSCSI LUN

1. ให้ทำการ Login เข้ามายังส่วนของ NAS Management หลังจากนั้นคลิกที่ Storage Manager


2. คลิกที่ Menu iSCSI Storage แล้วคลิก Create หากส่วนของ iSCSI Service ยังไม่ได้ Enable การใช้งาน จะมี Pop-up แจ้งขึ้นมาเพื่อให้ทำการ Enable โดยคลิกที่ OK


3. เลือกประเภท iSCSI ที่ต้องการ Create ซึ่งตัวอย่างนี้จะเลือก iSCSI Target with a mapped LUN แล้วคลิก Next


4. Configuration Wizard คลิก Next


5. กำหนด Target Name แล้วคลิก Next


6. ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดว่าต้องการใช้ CHAP Authentication หากไม่ต้องการให้ทำการคลิก Next


7. เลือก Volume ที่ต้องการ Create iSCSI LUN แล้วคลิก Next


8. กำหนดขนาดของ iSCSI ที่ต้องการ Create ขึ้นมา แล้วคลิก Next


9. ตรวจสอบและ Confirm รายละเอียดต่างๆ แล้วคลิก Next


10. รอจนกระทั่งการ Create iSCSI เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก Finish


11. จะปรากฎรายละเอียดของ iSCSI Target ที่ได้ทำการ Create ขึ้นมาบน iSCSI Target List