วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การ Create User และ Group User

1. ทำการ Login เข้ามายังส่วนของการ Synology Management แล้วทำการคลิกที่ File Station


2. คลิกที่ Main Menu Icon ด้านบนซ้าย


3. คลิก Control Panel

4. ในกรณีที่เราต้องการ Create User หรือ User Group สามารถทำได้โดยการคลิกที่ icon User หรือ Group ซึ่งในการกรณีนี้ผมจะทำการสร้างในส่วนของ Group ก่อนนะครับ


5. คลิกที่ปุ่ม Create จะมีในส่วนของ Group Creation Wizard ขึ้นมา ให้ทำการใส่ในส่วนของ group name ที่ต้องการลงไป แล้วคลิก Next


6. ทำการกำหนดสิทธ์ ว่า User Group นี้สามารถเข้าถึง Share Folder ใดได้บ้าง และมีระดับการเข้าถึงได้แค่ไหน

7. ในกรณีตัวอย่าง หากต้องการให้เข้าถึงได้ทุก Folder และสามารถแก้ไข File ได้ให้เลือก Read/Write และคลิก Next


8. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนด Quota ของ Group ว่าจะ Limit พื้นที่ในการใช้งานกี่ GB


9. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดว่าจะให้ User Group นี้ใช้งาน Application ไหนได้บ้าง

10. เลือก Allow Application ที่ต้องการให้ User Group นั้นๆสามารถใช้งานได้แล้วคลิก Next


11. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดความเร็วในการ Upload / Download เช่น ต้องการให้ User Group นี้มีความเร็วในการ Upload / Download FTP กี่ KB/s เป็นต้น หากไม่กำหนด Speed Limit ให้คลิก Next


12. ตรวจสอบความถูกต้องในการตั้งค่าต่างๆ แล้วคลิก Apply

13. รอจนกว่าการ Create Group เสร็จสมบูรณ์


14. หลังจาก Create Group เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ Create User ทำได้โดยการคลิกเมนู User ทางด้านซ้ายมือ แล้วเลือก User --> Create ทางด้านขวามือ


15. ป้อน Name, Description, Email, Password, Confirm Password ตามต้องการ ในส่วน Option ทางด้านล่างจะเป็น Option ที่บอกว่าหลังจาก Create User ขึ้นมาแล้วต้องการที่จะส่ง Email ไปให้ User คนนั้นๆหรือไม่ แล้วทำการคลิก Next


16. ขั้นตอนนี้จะทำการเลือกว่า User ที่ Create ขึ้นมานี้จะให้อยู่ใน Group ไหน ทำการเลือก Group ที่ต้องการ (เพิ่มเติมจากส่วนของ Users ที่เป็น System default group) แล้วคลิก Next17. กำหนดหรือตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของ Folder Permissions ต่างๆตามต้องการ หลังจากนั้นคลิก Next18. สามารถกำหนด Quota ของ User นี้ได้ หากไม่ต้องการกำหนด จะ Default ตาม Group Quota หลังจากนั้นคลิก Next


19. กำหนดหรือตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของ Application Permissions ต่างๆตามต้องการ หลังจากนั้นคลิก Next

20. กำหนด Speed Limit ในส่วนของ Upload/Download ของ Protocol ต่างๆเช่น FTP โดยจะ Default ตาม Group Setting


21. ตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ หลังจากนั้นคลิก Apply


22. รอจนกว่าการ Create User เสร็จสมบูรณ์