วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การ Create Share Folder

1. ทำการ Login เข้ามายังส่วนของการ Synology Management แล้วทำการคลิกที่ File Station


2. หากยังไม่มี Share Folder ใดๆ ในส่วนของ Synology NAS จะมีส่วนของ Wizard ในการ Create Share Folder ปรากฏขึ้นมา หากต้องการ Create Share Folder คลิก OK

3. ใน Wizard ของการ Create Share Folder จะมีช่องเพื่อให้กรอกรายละเอียดของ Name, Description, Location ที่ต้องการ Create Share Folder และมี Option ต่างๆให้เลือกคือ
- ต้องการซ่อน Share Folder นี้ในส่วนของ My Network Places หรือไม่
- ต้องการซ่อน Sub-Folder และ File ต่างๆจาก User ที่ไม่มี Permissions หรือไม่
- เปิดการใช้งานในส่วนของ Recycle Bin หรือไม่
- ต้องการที่จะ Encrypt Folder นี้หรือไม่ หากต้องการ Encrypt Folder นี้ต้องทำการกำหนดในส่วนของ Encryption Key


4. ทำการป้อนชื่อของ Folder ที่ต้องการ Create และเลือกส่วนของ Location


5. เลือก Option Enable Recycle Bin ในกรณีที่ต้องการใช้งาน Recycle Bin หลังจากนั้นคลิก OK


6. ทำการกำหนด Permission ของ User ที่ต้องการให้สามารถเข้าถึง Share Folder นี้ โดยมี Permission ต่างๆคือ No Access, Read/Write, Read Only และ Custom

7. เลือก Access Option ตามที่ต้องการแล้วคลิก OK ก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนของการ Create Share Folder