วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การ Create Share Folder

1. ทำการ Login เข้าหน้าการจัดการของ NAS Buffalo

2. เลือกที่ Menu การแบ่งปันแฟ้ม ทางด้านซ้ายมือ และเลือก การตั้งค่าโฟเดอร์ ทางด้านขวามือ

3. คลิกเลือกที่ปุ่ม “สร้างโฟลเดอร์”

4.  กำหนดชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ รวมถึงกำหนดค่าอื่นๆ เช่น การกำหนด แอตทริบิวต์, การใช้งานรีไซเคิล และการกำหนดโปรโตคอล เป็นต้น หลังจากที่กำหนดค่าต่างเรียบร้อยแล้วคลิก OK