วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

การ Repair RAID Group ในกรณี Degraded Mode

การ Repair RAID Group จะทำในกรณีที่มี Hard disk ลูกใดลูกหนึ่งหลุดออกจาก RAID Group ที่ใช้งานปกติ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดมาจาก Hard disk ใน RAID Group นั้นเสียแล้วทำการเปลี่ยนลูกใหม่เข้าไป หรืออาจเกิดจากการ Disconnect โดยเผลอดึง Hard disk ลูกใดลูกออกจาก Drive bay ขณะที่ยังไม่ได้ปิดเครื่อง ซึ่งทำให้เกิด Degraded ขึ้นภายในระบบ โดยสถานะจะแสดงเป็น Degraded ดังนี้

Overview

Volume

Storage Pool

ในกรณีที่มี Degraded เกิดขึ้น File ต่างๆในเครื่อง NAS ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้สูญเสียข้อมูลแต่อย่างใด สิ่งที่ควรทำอย่างเร่งด่วน คือ
1. ทำการสำรองข้อมูลทั้งหมด
2. ต้องรีบเปลี่ยน Hard disk ลูกใหม่ใส่เข้าไปในระบบ และ Repair RAID กลับมาให้ใช้งานเป็นปกติให้เร็วที่สุด

เนื่องจาก เราไม่สามารถทราบได้เลยว่า Hard disk ลูกอื่นๆที่อยู่ใน RAID Group เดียวกันจะเสียเพิ่มหรือไม่ หากมี Hard disk ลูกอื่นเสียเพิ่มเกินกว่าที่ RAID Group รองรับได้ ก็มีโอกาสที่จะทำให้สูญเสียข้อมูลทั้งหมดได้

ในการใช้งานจริง เราจำเป็นที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบสถานะการทำงานของ Storage และ Hard disk ใน RAID Group อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าสถานะทุกอย่างยังคงทำงานเป็นปกติ ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น หรือ หากมีปัญหาเกิดขึ้น จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

ขั้นตอนการ Repair RAID Group สามารถทำได้ดังนี้
1. Shutdown NAS (หากสามารถทำได้) แต่ในกรณีที่ไม่สามารถ Shutdown ได้ Synology NAS สามารถถอด Hard disk ออกในขณะที่เปิดเครื่องได้
2. แล้วทำการถอด Hard disk ลูกที่เสียออกมา แล้วเปลี่ยนลูกใหม่เข้าไปแทนที่
3. เปิดเครื่อง NAS ขึ้นมาตามปกติ แล้วรอให้ Boot เสร็จสมบูรณ์
4. คลิกที่ปุ่ม Start ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
5. คลิกที่ Storage Manager

6. เลือก Storage Pool ทางซ้ายมือ
7. คลิก Dropdown ที่เมนู Action
8. คลิก Repair

9. เลือก Hard disk ลูกใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไป แล้วคลิก Next

10. ระบบจะแจ้งเตือนว่าข้อมูลที่อยู่ภายใน Hard disk หรือ Drive ใหม่จะถูกลบทั้งหมด หากยืนยันคลิก OK

11. Review รายละเอียดอีกครั้ง แล้วคลิก Apply

12. ระบบจะทำการ Repair RAD รอจนกระทั่งการ Repair RAID จะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับ Spec ของตัวเครื่อง, ขนาดของข้อมูล และ ขนาดของ Hard disk ที่ใช้งานภายใน NAS


13. หลังจากที่ Repaird RAID เสร็จเรียบร้อย สถานะจะเปลี่ยนเป็น Healthy