วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การติดตั้ง Synology Drive Client

เครื่อง Computer ที่ต้องการใช้งาน Synology Drive เพื่อ Sync ข้อมูลต่างๆนั้น จำเป็นที่จะต้องติดตั้ง Program สำหรับการทำงานก่อน ซึ่ง Program ดังกล่าวคือ Synology Drive Client โดยมีวิธีการ Download และวิธีการติดตั้งดังนี้

1. เปิด Browser แล้วเข้าไปยัง Website https://www.synology.com/en-global
2. เลือกเมนู Support แล้วเลือก Download Center

3. เลือก Product Category เป็น NAS และเลือกรุ่นของ NAS ที่เราใช้งาน หรือ ที่ต้องการ Connect ไป

4. เลือกเมนู Desktop Utilities ด้านบน
5. เลือก Item เป็น Synology Drive Client
6. เลือก File ที่ต้องการ Download ตาม OS ที่เราใช้งาน เช่น Windows, Mac หรือ Ubuntu (ในกรณีนี้จะยกตัวอย่างการ Download File ของ Windows ที่เป็น .exe)

7. ดับเบิ้ลคลิก File ที่ Download มาเพื่อทำการติดตั้ง แล้วคลิก Run

8. คลิก Next

9. คลิก I Agree

10. รอจนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก Finish

11. หลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏหน้าต่างของ Synology Drive Client ดังรูป