วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การ Resize Volume

การ Resize Volume หรือ การปรับเปลี่ยนขนาดของ Volume ที่ใช้งาน ตามตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่าง การ Resize Volume แบบขยายพื้นที่การใช้งาน หลังจากที่ได้มีการเพิ่ม Hard disk ใหม่เข้ามาในระบบหรือใน RAID Group
1. เพื่อความปลอดภัย ให้ทำการ Backup Data และ Configuration เอาไว้ก่อนหากสามารถทำได้ เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ (การ Backup และ Restore System Setting)
2. เลือกที่ Menu Storage/Snapshots ทางด้านซ้ายมือ
3. คลิกเลือก Data Volume ที่อยู่ภายใต้หัวข้อ Storage Pool
4. คลิกปุ่ม Manage ทางด้านขวามือ ซึ่งขั้นตอนนี้จะปรากฏหน้าต่าง DataVol1 Management ขึ้นมา
5. คลิกปุ่ม Resize Volume ตามรูป


6. จะปรากฏ Resize Volume Wizard ขึ้นมา โดยเราสามารถกำหนดขนาดของ Volume ที่ต้องการได้ ในช่อง New Capacity และสามารถเลือกหน่วยของขนาดที่เราจะกำหนดว่าเป็น GB หรือ TB

นอกจากนั้นจะมี Information บอกให้เราทราบว่า Minimum และ Maximum ของ Capacity ที่สามารถกำหนดได้ในระบบคือเท่าไหร่


7. ป้อนตัวเลขที่ต้องการลงไปในช่อง New Capacity แล้วคลิก Apply


8. หลังจากนั้นจะมี Information ปรากฏขึ้นมาให้เราทราบว่าขณะที่ทำการ Resize Volume นั้นไม่สามารถที่จะใช้งานหรือจัดการใดๆเกี่ยวกับ Volume ได้ หากต้องการดำเนินการต่อให้คลิก OK


9. ตรวจสอบสถานะของ Volume ที่เราได้ทำการ Resize ว่ามีความคืบหน้ากี่ % ให้รอจนกระทั่งการ Resize หรือ Expand Volume จะเสร็จสมบูรณ์ (Status จะเปลี่ยนเป็น Ready) ซึ่งอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับ Spec ของตัวเครื่อง, ขนาดของข้อมูล และ ขนาดของ Hard disk ที่ใช้งานภายใน NAS


10. ในระหว่างการ Resize Volume เมื่อเราเปิด Program File Station จะมองไม่เห็น Volume หรือข้อมูลต่างๆที่เราใช้งาน เนื่องจากจะเป็นการ Resize Volume ในเชิง Storage Pool Physical Capacity ต้องให้รอจนกระทั่งการ Resize Volume เสร็จสมบูรณ์ จึงจะสามารถใช้งานได้เป็นปกติ