วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การ Migrate RAID หรือ Online Upgrade RAID

Migrate RAID หรือ Online Upgrade RAID เป็นการเปลี่ยนประเภทของ RAID Type เดิมไปเป็น RAID Type ใหม่ เนื่องมาจากการเพิ่ม Hard disk เข้าไปใน Storage Pool เพื่อต้องการขยายพื้นที่ในการใช้งานของ Volume

ในกรณีนี้จะยกตัวอย่างเฉพาะการ Migrate RAID จาก RAID 1 ไปเป็น RAID 5 เท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยน RAID Type ประเภทอื่นๆก็สามารถทำได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เลือกที่ Menu Storage/Snapshots ทางด้านซ้ายมือ
2. เลือก RAID Group ที่ต้องการ Migrate
3. คลิก Manage --> Migrate

4. Checkbox เลือก Hard disk ใหม่ ที่ต้องการเพิ่มเข้ามาใน RAID Group โดยสังเกตว่า RAID Type ด้านล่างซ้ายจะเปลี่ยนจาก RAID 1 เป็น RAID 5 โดยอัตโนมัติ
หากต้องการเปลี่ยนเป็น RAID Type อื่น ก็สามารถ Dropdown เลือก RAID Type ที่ต้องการได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวน Hard disk ที่ Checkbox เลือกด้วย

5. จะมี Information ปรากฏขึ้นมาเพื่อบอกว่า “ข้อมูลภายใน Disk ที่เลือกจะถูกลบทั้งหมด คุณแน่ใจว่าจะดำเนินการต่อใช่หรือไม่” ให้คลิก OK

6. ระบบจะทำการ Migrate จาก RAID 1 ไปเป็น RAID 5 ในขั้นตอนนี้ให้รอจนกว่าการ Migrate จะเสร็จสมบูรณ์ (Status จะเปลี่ยนเป็น Ready) ซึ่งอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับ Spec ของตัวเครื่อง, ขนาดของข้อมูล และ ขนาดของ Hard disk ที่ใช้งานภายใน NAS