วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การ Config เพื่อใช้งาน SSD Cache

วัตถุประสงค์ของการนำ SSD Cache มาใช้งานใน NAS Storage คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ Read/Write ข้อมูลบนอุปกรณ์ NAS เนื่องจากความเร็วในการทำงานของ SSD จะมีความเร็วที่สูงกว่า Hard Disk หลักแบบจานหมุนบนตัวเครื่อง ดังนั้น SSD Cache จึงเปรียบเสมือน Buffer ขนาดใหญ่ที่ทำการ Syncronize ข้อมูลที่มีการเข้าถึงบ่อยๆภายในตัวเครื่องมาจัดเก็บไว้บน SSD Cache สามารถแบ่งออกตามการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทคือ

- Read-only cache เหมาะสำหรับ การใช้งานที่เน้นความเร็วในการ อ่านข้อมูลเป็นหลัก โดยสามารถ Set เป็น RAID ปกติ หรือ RAID 0 ได้

- Read-write cache เหมาะสำหรับ การใช้งานที่เน้นความเร็วทั้ง อ่านและเขียน ข้อมูลลงไปใน NAS ซึ่งสามารถ Setup เป็น RAID 1, 5 และ 6 ได้

โดยที่ Read-only และ Read-write cache สามารถรองรับได้สูงสุด 12 SSDs ซึ่งเราสามารถใส่ SSD Cache ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น ซึ่งสามารถตรวจสอบรุ่นที่ Support การทำงานได้จาก Link ต่อไปนี้ Support SSD cache model?


คำแนะนำเพิ่มเติมในการนำ SSD Cache มาใช้งาน

1. Hard Disk SSD แบบ 2.5" ที่ใส่ในช่อง Drive Bay ปกติ แต่ต้องการนำมาตั้งค่าให้เป็น Cache ทั้งนี้ต้องดูสเปคของตัวเครื่องเพิ่มเติม เนื่องจากบางรุ่นจะระบุให้ใส่ใน Drive Bay ช่องที่ 1-2 เท่านั้น ไม่สามารถใส่ในช่อง Bay อื่นๆได้

2. การใส่ SSD เพียง 1 ตัว ในบางรุ่นจะสามารถเลือกการทำ Cache ได้แค่ Read-only เท่านั้น

3. Hard Disk SSD M.2 ไม่สามารถนำมาสร้างเป็นพื้นที่ในการลง DSM และสร้าง Volume เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บข้อมูลได้


ขั้นตอนการติดตั้ง และ Config SSD Cache เพื่อใช้งาน

1. ใส่ SSD Cache เข้าไปในตัวเครื่อง ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีตำแหน่งที่ติดตั้งแตกต่างกันไป และอาจรองรับ SSD ที่มี Model แตกต่างกัน เช่น DS918+ จะรองรับ NVMe M.2 2880 และจะมีช่องสำหรับใส่อยู่ด้านใต้เครื่องดังรูป

2. ไปที่หัวข้อ Storage Manager แล้วเลือกที่หัวข้อ SSD Cache

3. Click ปุ่ม Create เพื่อเริ่มต้น Config SSD Cache ตาม Wizard โดยเลือก Mode ที่ต้องการใช้งาน ตามตัวอย่างจะเลือกที่ Mode Read-write cache

4. เลือกพื้นที่การใช้งาน(Volume) ว่าต้องการใช้ Cache สำหรับ Volume ไหน จากนั้นเลือก Hard Disk SSD ที่ต้องการจะทำ Cache สำหรับ Volume นั้น

ในกรณีที่มีหลาย Volume สามารถเลือก Hard Disk SSD แยกกันได้

5. เลือก RAID ของ SSD Cache ที่ต้องการสร้าง

6. ขั้นตอนนี้จะเป็นการเลือกขนาดของ SSD Cache ที่สร้างขึ้นว่าต้องการสร้าง Cache ขนาดกี่ GB ซึ่ง 1GB จะ Required Memory (RAM) ประมาณ 416KB

ในกรณีนี้ หากเรามีหลาย Volumn เราสามารถสร้าง Cache แยกใช้งานของแต่ละ Volume ได้

7. Click ยืนยันรายละเอียดต่างๆที่จะเกิดขึ้น ในกรณีที่ SSD Cache เกิดมีปัญหา

8. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว จะปรากฏหน้า Dashboard สรุป Status ของ SSD Cache

9. เมื่อกลับมาที่ Volume จะมี Status ของ SSD Cache ปรากฏขึ้นมา